Java Servlet Nedir ?

Web sayfaları eskiden durağan bir yapıya sahipti, kullanıcıdan bilgi alarak bu bilgiler doğrultusunda işlemler yapamıyordu. Zamanla dinamik web sayfasına duyulan istekler artınca kullanıcıdan bilgiler alıp çalışan dinamik web sayfaları üretilmeye başlandı.

Java programlama dili ile dinamik web sayfaları üretmek için bir çok yol vardır, bunlardan biri olan Servlet teknolojisini inceleyeceğiz.

 

Servlet Nasıl Çalışır ?

Servlet uygulamaları web sunucu (Server) üzerinde çalışır. Kullanıcıdan aldığı verilere göre sonuçlar üreten Java sınıflarıdır. Bu veriler üzerinde gereken işlemler yapıldıktan sonra önceden tasarlanmış biçimlere uyarlanarak kullanıcıya geri döndürülür.

Aşamalar halinde söylemek istersek Servlet:

  1. Kullanıcıdan Server’a istek (request) gönderilir.
  2. Server’da bu isteğe ait servlet belirlenir. istek ve tüm bilgi bu servlet’e gönderilir.
  3. Servlet bu gelen bilgileri alır ve oluşturulması gereken sonuçları üretir. Genellikle bu sonuçlar HTML sayfası şeklindedir.
  4. Servlet oluşturduğu sonucu web sunucusuna gönderir.
  5. Web sunucusu Servlet’ten aldığı sonucu (response), isteği yapan kullanıcıya gönderir.
başlıklar halinde Servlet bu şekilde bir işlem yapar. grafiksel olarak’ta inceleyelim :

 

kullanıcılara döndürülen sonuçlar (responce)  genelde HTML sayfası şeklinde olur demiştik farklı sonuçlar üretmek için, farklı sınıflar temelinde servlet sınıfları üretmemiz gerekir.

 

HTTP Servlet:

HTML isteklerini anlayarak, HTML sonucu (responce) üreten temel Servlet sınıflarıdır. En yaygın olarak kullanılan Servlet sınıfıdır.

HTTP iletişim protokolünde birden fazla istek bulunmaktadır: GET, POST, HEAD, PUT, OPTIONS, DELETE, TRACE …

Servlet sınıfı içerisinde işlemler normal java sınıfları içerisinde olduğu gibi metotlarla yapılır. şimdi bu ana metotlardan bir kaçını inceleyelim.

 

SERVİCE ( ) :

Servlet’in içerisinde bulunan Service ( ) metodu gelen isteğin tipine bakarak, kendi içeriğinde bulunan bu isteğe uygun metotları çalıştırır. Servlet sınıfının içeriğinde bulunan metotların isimlerinin ortak özelliği “do” ile başlamasıdır. ( Standart prosodür 😉 ) -doGet ( ) , -doDelete ( )  … vs

 

INIT ( ) :

HTTP Servlet’in init ( ) metodu, Servlet ilk çalıştığında yapılacak genel işlemler için kullanılır. Örneğin; uygulamanızda veri tabanına bağlantı kurulması gerekiyorsa, bu işlemi bir kere init ( ) metodunda oluşturup gelen bütün isteklerde aynı bağlantıyı kullanabilirsiniz…

 

Genel olarak Servlet hakkında şimdilik söyleyeceklerim bunlar. bir daha ki yazımda Servlet oluşturma ve kullanma hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Faydalı olması diliğiyle…

 

CUMHUR ÇAĞATAY

About Cumhur Çağatay

Computer Engineer