JSP (Java Server Pages) Nedir. Nasıl Kullanılır ?

bu yazımda size “JSP” yani “Java Sunucu Sayfaları” hakkında bilgi vermeye çalışacağım umarım faydalı olur.

JSP : HTML ve ya herhangi bir metin tabanlı işaretleme dilinin içine java kodunun gömülmesi esasına göre çalışan Java teknolojisidir.

JSP sayfalarının temel yapısına baktığımız zaman aslında Servlet teknolojisine dayandığını görürüz. JSP ‘ ye Servlet yazmanın daha kolay bir yoludur desem yanlış bir tabir kullanmış olmam. Çünkü JSP sayfaları çalışma zamanında (Run time) öncelikle bir servlet sınıfına dönüştürülür ve daha sonra oluşan bu servlet sınıfları derlenir. Burdan çıkan sonuç her JSP sayfası aynı zamanda bir servlet uygulamasıdır.

JSP ‘ nin ne olduğundan biraz bahsettik. Şimde çalışma mantığını biraz inceleyelim.

JSP sınıfı üstünde dönüştürme ve derleme (transform – compile) aşamaları tamamlandıktan sonra belleğe yüklenmiş olan JSP sınıfında:

  • Başlangıçta jspInit( ) metodu çalıştırılır.
  • Sayfa çalıştırılırken jspService ( ) metodu
  • ve sayfa sonlandırılırken jspDestroy ( ) metodları çağırılır.

bu aşamalar uygulama sunucusu tarafından otomatik olarak yürütülür.

şimdide JSP sayfaları nasıl kodlanır buna bakalım ve daha sonra örnek bir sayfa yapalım.

Scriptlet :

Html kodu içerisine Java kodu eklemek için scriptlet‘ler kullanılır. bu kullanım sırasında Java kodları <%  ve  %> işaretleri arasına yazılır.

<Html>

<Body>

<%

// kullanılmak istenen java kodu

%>

</Body>

</Html>

Bu kullanıma bir örnek vermek istersek : kullanıcı adı ve şifresini alan ve daha sonra yeni sayfada bu girilen degerleri kullanarak bize bir mesaj veren bir sayfayı scriptlet yardımıyla tasarlıyalım.

birisi index ve main olmak üzere iki adet Jsp sayfası yaratalım.

login.jsp :
index.jsp

yukarıda sadece username ve password dahil edebileceğimiz alanları ve Login butonu olan bir Jsp sayfası oluşturduk. form’a action olarak birazdan oluşturacağımız main sayfasını gösterdik.
main.jsp

main sayfamızda Login sayfasında girilmiş olan bilgileri kullanarak ekrana bir mesaj yazdırıyoruz. eger bu kodlar arasında request.getParameter( ) metodu size yabancı geldiyse bir önceki yazıma (java Servlet kullanımı) bakınız.

öncelikle <% ve %> tagları arasında java kodlarımızı yazdık. yani Login sayfasında girilen değerleri iki String değişkene atadık.

Daha sonra output içerisinde biraz farklı bir kullanımla bunu değişkenleri ekrana yazdırdık. <%= ve %> tagları arasına değişkenimizi yazarak. ben burada Expression kullandım. aslında burada yazdığımız <%=username%> kodu <% out.print ( username ) ; %> kodunun aynısıdır. ama daha kolay bir kullanım olduğu için expression kullanmayı tercih ettim. siz iki şekilde de kullanabilirsiniz. görüldüğü gibi zor bir yanı yok.

son olarak size Declaration dan bahsedeceğim :

Jsp sayfalarında kullanılan scriptlet’ler ve expression’ların içerisine yazılan kodlar. sonuç olarak üretilen kaynak kodundaki servis metodunun gövdesine aktarılır. Html dahil bütün çıktı üreten kodlar bu servis metodunun içindeki out.println( ) ifadelerine dönüştürülürler.

Servis metodunda çıktı üretmeyen kod parçaları yazılmak istendiği zaman ( bu bir metod yada değişken olabilir.) declaration‘lardan istifade edilir. kullanım şekli <%! ve %> tagları arasına java kodlarının yazılması şeklindedir.

örn :

<%! static String message = ” Bir anlatımın daha sonuna geldik… ” %>

 

umarım faydalı olmuştur.

About Cumhur Çağatay

Computer Engineer