SQL’e Giriş

iyi günler arkadaşlar, bu makalemde genel SQL komutları ve kullanımlarını anlatmaya çalışacağım.

SQL  dili Veritabanı sistemleri ile veri alış verişimizde kullandığımız dildir. database’ler kendilerine has olan bu dilden gelen komutlarla çalışırlar.

Database dediğimiz yapılar, genel olarak tablolardan oluşmaktadır, tablolar satırlardan satırlarda sütünlar dan oluşmaktadır. bu tablolar içerisinde bize gerekli olan veriler satır ve sütün şeklinde düzene konup saklanırlar

java programlama dilinde değişkenleri oluşturmak için javanın standart tiplerini kullanıyorduk ( Objeck tipleri dışında kalan ) SQL dilinde de buna benzerlik gösteriyor. table’ların sütunlarını oluştururken sütunlarımıza içlerinde saklayacakları veri tipine uygun olarak bir tip belirlemesi yapıyoruz. varchar , varchar2, number, date…vs

varchar ve varchar2 veri tipleri içlerinde metin tipinde ( Java dilinde String’e karşılık geliyor) veriler alırlar.

number veri tipi içerisinde sayılardan oluşan verileri saklarlar.

date veri tipi içerisinde tarih formatında verileri saklarlar.

 

birde bu veri tipleri dışında yardımcı terimlerimiz var bunlarda sütun yapılarımıza ekstra özellikler kazandırıyorlar. şimdi bunlara bir göz atalım;

 

UNİQUE sözcüğü benzersiz anlamına gelmektedir. bir sütuna unique özelliği verilirse o sütündaki veriler biribirnden farklı olmak zorundadır. aynı olan verilerin girişi söz konusu olamaz.

 

NOT NULL sözcüğü boş bırakılamamazlığı simgeliyor. eğer bir sütuna NOT NULL özelliği kazandırılırsa o sütunda ki alanlar her veri girişinde doldurulmak zorundadır. boş bırakılamaz.

 

PRİMARY KEY sözcüğü database de özel bir alanı ifade eder. table’larımızı ilişkilendirirken kullandığımız anahtar sütünlar primary key özelliğine sahip olmalıdır. primary key demek hem unique hemde not null özelliğini taşıyor demektir.

 

WHERE sözcüğü database den veri çekerken sınırlamalar getirmek için kullanılır

 

SQL cümlecikleri :

CREATE( table , view, synonyms gibi database objeleri yaratmak için kullanılan komut)

create table  table_name ( id number primary key, name varchar2 ( 30 ), surname varchar2( 30 ), age number , email varchar2 ( 40 )  unique);

 

SELECT ( Database de oluşturduğumuz table’lardan veri çekmek için kullandığımız komut )

SELECT * FROM table_name;

SELECT name, surname from table_name WHERE id = 1;

 

İNSERT ( Database de oluşturduğumuz table’lara veri girişi yapmak için kullandığımız komut)

INSERT INTO table_name (id, name, surname , age, email) values ( 1, ‘Cumhur’ , ‘ ÇAĞATAY’, 28, ‘cumhur@turkyazilimcilar.com’);

 

About Cumhur Çağatay

Computer Engineer