Java Get – Set Metodları

Java programlama dilinde yapılan application’lar belirli standartlara uygun olarak tasarlanır. Çünkü bu uygulamalar tekil değil takım çalışmaları halinde hazırlanır, bu yüzden bir programcının yazdığı kodun diğer programcılar tarafından anlaşılır olması lazımdır. bu nedenle belli başlı standartlar çerçevesinde metotlar ve class’lar hazırlanır…

 

metot ve class isimleri verilirken metodun veya class’ın yaptığı iş göz önünde bulundurulmalıdır ve bu işi simgeleyen bir isim verilmelidir.

 

Get kelimesi Türkçe’de “almak” “getirmek” anlamına gelmektedir. uygulamalarda da bu anlamda kullanılır.

Set kelimesi’de “yerleştirmek” “ayarlamak” anlamına gelmektedir.

şimdi standart set ve get metot yazılımlarına bakalım:

 

class yapılarının içinde tanımlanan global değişkenlere genelde dinamik olarak değerler gönderilmek istenir. bir uygulamada ne kadar çok static metodunuz var sa uygulamanız o kadar zayıf bir durumda bulunmaktadır. eğer bu static metotların sayısı uygulamanızda fazlaysa uygulamayı gözden geçirmeniz gerekir…

global değişkenlere dinamik olarak değerler göndermek ve bu yüklenen değerleri geri almak için. get ve set metotları hazırlanır. bunlar belirli bir standart içerisinde hazırlanan metotlardır.

SET ( ) :

global değişkenlere değer yüklemek için kullanılan metot’dur. dışarıdan ( kullanıcıdan , database’den … vs) bir değer alır ve bu değeri sizin global değişkeninize yükler.

GET ( ) :

global değişkenlere yüklenmiş olan değerleri almak için kullanılan metot’dur. “return” olarak döndüreceği değerin tipini global değişkenin tipinden alır. yani global değişken hangi tipteyse ( String, int, long, object … vs) get metodu’da bu tipte bir değer geri döner…

 

Set ve Get metotlarının isimleri tek standartta yazılır… global değişkenin ismi alınır ve önüne “set” veya “get” getirilir. örneğin: “setName” , “GetName

Users adında bir class oluşturalım ve bu class içerisine name ve surname global değişkenleri yaratalım. ve bu global değişkenlerin set ve get metot’ları yazımına bakalım:

 

görüldüğü gibi set metodu dışarıdan bir değer alıyor ( değişken tipinde ) ve bu değeri değişkene atıyor.

get metodu ise, yüklenen bu değeri “return” olarak geri veriyor…

 

yararlı olması dileğiyle…

CUMHUR ÇAĞATAY

About Cumhur Çağatay

Computer Engineer